Teu ha fefine ki ha tu’utu’uni fakamaau’anga hili hano pi vaivela’i ha finemui ‘i maketi.

Na’e puke ha faifakatau ‘o faka’ilo ki he pehe tokua na’a ne pi vai lili ha ki’i fefine na’e tu’u ‘i tu’a ‘i hono fale koloa.

Na’e totongi malu'i 'a e faka'iloa ni  ki tu’a ke toki toe ha ‘i he fakamaau’anga.

Na’e to ‘a Lile Netane ‘o M’ofanga ki he faliki ‘o tetetete he tau ‘a e vai lili ‘i hono sino.

Pehe ‘e Netane na’e taketi’i ia ‘aki e hia ne fakahoko koe’uhi ko ‘ene fa’a le’olahi mo longoa’a. ‘Oku ‘asi ‘i hono taa ne vela mohomoho mo mafohifohi hono sino.

Kuo fakapapau’i ‘e he ‘ofisa fetu’utaki ‘a e kau Polisi Sia Adams ki he Kaniva kuo fai ‘a e faka’ilo ‘o e fefine ko ‘eni ‘a ia ko hono hingoa ko Siu pea ko e fefine Siaina.

Na’e pehe ‘e he fakamatala ‘a e pepa Kakalu ko Siu ‘oku fakalele hono falekoloa ‘i he Maketi.

Na’e pehe ‘e Adams na’e totongi malu’i ki tu’a ‘a Siu ‘o tali ke toe ha ‘i he fakamaau’anga.

Na’e pehe ‘e Netane  ko ia ‘oku ne mahaki ‘aki ‘a e mahaki moa pea ne ne puke ai ‘o ne fu’u faingata’a’ia ‘i he’ene to ki lalo he taimi ne pii’i ‘aki ai ia ‘a e vaivela.

Oku pehe na’a ne ‘alu ki he fale koloa ni ke fakatau ‘ene kofi mo e hoko ai ‘a e fakatamaki ni.

Ne ‘ikai ola e feinga ki he faifakatau  ni ke fai ha talanoa.