Toxic shellfish warning links to Hungas volcano ashfall

  People are being warned not to collect or eat shellfish from Tongatapu, Ha’apai and ‘Eua coasts due to toxic poisoning risks.

  The Ministry of Fisheries said these areas were affected by the ashfall after the volcano eruption on January 15.

  It said it received reports of people getting sick after consuming shellfish from these areas. Fish in these coastal areas could also be at risk, it said.

  Victims included people who suffered from diarrhoea, vomiting, and having pain in various parts of the body at the same time.

  The Ministry said fish from deep sea fishing could be safe for consumption.  

  The news came after it was reported that 84 percent of the population of Tonga was affected by the ashfall and tsunami that hit the country on January 15.

  A New Zealand government minister said at the time there were “high levels of sulphur in the air at the moment and also in the water”. They added that this was a risk to drinking water and fishing, which is vital to the Tongan people, and could lead to a rise in water temperatures.

  However, the Minister of Health Saia Piukala later on said drinking water had been tested and it was safe.

  3 COMMENTS

  1. Kataki fakamolemole pe koe fehui eni ia..
   Fehui 1:- kuo sivi o fakapapapui ehe potungaue toutai Moe potungaue moui ha fingota pe mea moui MEI tahi o ilo oku Kona kihe mau meatokoni ae tangatai Tonga?
   Fehui 2:-koe ha kuo faka ataa ai ehe potungaue moui ketau inu MEI he Vai nae fonu efu meihe mounga afi Kae ikai faka ngofua AI etau mau mea tokoni meihe mea moui oe tahi…

   Vahevahe:- ko kimautolu koeni oku mau nofo he ngaahi Mataafanga o Tongatapu…hili nai pe ha uike e Taha meihe aho 15/01/2022 ne hoko AI e PA ae mounga afi HTHH kuo mau umisi he kuo mau anga pe he may meatokoni MEI tahi..
   Koia nemau ngaue aki pe emau naunau toutai be toe Mai meihe tafia he ngaue ae tsunami koe fanga kii kupenga sili,o mau sili haa Mau ota..ne MEI ota kotoa pe ai HOMAU kii koloni o hokohoko pehē pe o au Mai kihe aho ne fakaataa AI e alu ki tahi o fangota…
   Ko eni kuo Lele Mai e fangota Moe mau meatokoni ae Kakai tokolahi o au Mai kihe uike kuo osi faka fuofua koe Mahina eni e Taha MEI AI Moe mau meatokoni ae Kakai tokolahi o tongani MEI he ngaahi fangota ae Kakai…
   Koe toki tupu Koso hake pe eni ia foi fai tuutuuni koeni ke taofi he kuo iai e Kakai kuo nau konaa MEI he mea moui o tahi..
   Koe kole pe naa lava ke toe FAI Ange ae tuutuuni ke toe fakapalofesinale Ange he oku ikai lava o faka papaui pe koe konaa he ha??
   Oku iai e Kakai e niihi oku oo ki tahi he enau umisi Ka oku ikai tenau ilo anga hono ngaahi ke MAA e fangota oku nau mau pea e tupu AI haanau konaa meihe meatokoni o tahi oku nau mau..
   Fili:-koe ha kuo tapui AI e ika oe Mataafanga mamaha Kae fakangofua e ika oe toutai loloto hange koe valu Moe ngaahi ika pehee??
   Ngali naa nau hao kinautolu meihe efu Moe Kona oku tupunga ai hono tukuakii e kona oe mea moui I tahi he ngaahi Mataafanga??
   Osi koia koe ika oku nau tatau kotoa pe he mea oku nau mau mea tokoni kotoa pe meihe mea tokoni tatau o fakatatau ki honau ngaahi faahinga….
   Faka apaapa atu.
   Siaosi

   • Kataki matapule o fakatokangai a e fanongonongo oku ikai ke taofi hoo toutai mo hoo mau meatokoni mei tahi, oku tefito e fanongonongo ni ko e fakatokanga mo e falei pe a Potungaue ki he kakai e fonua he ko e fatongia pe ia a e potungaue ke fakahoko makatuunga i he taukei mo e ilo oku nau ma’u telia naa toki fakalalahi ha palopalema pea tukuakii e fuafatongia a e Potungaue.

  2. Kataki pe e administrator oe kaniva koe fai atu ngaahi fehui naa lava ke sii faka a’u atu kihe potungaue oe toutai Moe potungaue oe moui…
   Kuo ta tuo lahi hono toutou tuku Mai e ngaahi fakatokanga ia fekauaki Moe ikai toe fiemau ha mau meatokoni MEI he mea moui oe oseni Kae tautautefito kihe ngaahi mea moui ofi he ngaahi Mataafanga…
   Koe kau toulekeleka I HOMAU ngaahi famili koe talu ee ataa ae fangota mo enau mau meatokoni MEI he paka,tolitoli,’uo,mulione,feke Moe ika,ikai ngata iateki nautolu pe Ka oku mau mau meatokoni foki MEI AI fakataha Moe Kakai kehekehe ne nau lava Mai he aho kotoa pe o fakatau siemau ngaahi fangota…

   Oku alu hake iate au ia e faka kaukau kehe he tafaaki oe pisinisi faka komesiale,naa kuo sio e kau toutai loloto ia he ikai manakoa enau toutai he kuo a’u e mahuinga oe kilo ika kihe $21.50 kihe kilo…
   Pea kuo u faka kaukau au ia naa kuo nau sio kind nautolu kihe tuu enau maketi Kae manakoa Ange maketi ae kau toutai mamaha hahahahahaha…

   Ka oku kii fakatupu fifili pe ae foi fanongonongo is koeni…
   Malo

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here