International court confirms expulsion of Tonga National Rugby League

  Kuo 'ikai tali 'e he Fakamaau'anga Fakavaha'apule'anga ki he Sipoti' (CAS) e tangi 'a e kautaha Liiki 'a Tonga' ne tataki 'e he Sea Siaosi Koloamatangi mo loea Willima Clivve Edward Jr 'o pehē ne ta'efakalao hono tuli kinautolu ki tu'a 'e he IRL. Pehe 'e he CAS ne 'ikai fie ngāue fakataha 'a e kautaha liiki ni ia mo e IRL pea ko ia ai kuo 'ikai tali 'enau tangi'.


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in