Gov’t should direct pay church school teachers after funding withheld due to breach of agreements, advises Catholic think tank

  Fokotu'u mei he tangikē fakakaukau 'o e kau ako tutuku kolisi 'Apifo'ou kuo totonu ke totongi hangatonu pe 'e he pule'anga' 'a e vahe 'a e kau faiako siasi' ki he'enau 'akauni pangikē taki taha kae 'oua toe fou he ako'anga'. Ko e tokoni pa'anga foki 'eni 'a e pule'anga he ta'u kotoa ka kuo ki'i hohoko mai 'ene palopalema' 'o iku ta'ofi ha toe tokoni ki he 'u ako'anga 'e ni'ihi tupu mei hono toe ngāue'aki 'e he ngaahi ako'anga' ia 'a e pa'anga' ni ki he ngaahi kavenga kehe kae 'ikai ko e vahe 'a e kau faiako hangē ko ia ko e aleapau mo e pule'anga'.


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in