Silence still surrounds PTOA leaders over allegations of confrontation between MP Tapueluelu and his brother-in-law MP Pōhiva

  Kuo 'i ai 'a e tukuaki'i ne 'oho 'a Mateni Tapueluelu ki hono matāpule ko Siaosi Pōhiva 'i ha fakataha 'a e PTOA ne fakahoko. Ne 'eke 'e he Kaniva' kia Mateni mo Siaosi ke na 'omi 'a e mo'oni ki he tukuaki'i mamafa ko 'eni'. Na'e tali ki heni 'a Mateni 'o 'ikai ke ne faka'ikai'i 'a e tukuaki'i' ka ne pehē 'e toki 'omi 'ene tali' he ne mo'ua he teu fakataha mo e kāinga Popua'. Ne 'ave mo e fakaafe kia Siaosi ke 'omai 'ene tafa'aki'. 'Oku 'ikai foki ko ha toki hoko 'eni 'a ha tukuaki'i natula peheni ki he vā 'o e ongo foha ko 'eni 'i he toto mo e fono. Ne 'osi hoko ki mu'a 'o tukuaki'i 'e Mateni 'a Siaosi ki he fie ma'u mafai mo e mole 'a e pule'anga' mei he PTOA ka ne faka'ikai'i 'eni ia 'e Siaosi. Tukuaki'i 'e he kau poupou 'o Siaosi 'a Mateni ki he mole 'a e pule'anga hili e pekia 'a 'Akilisi. Ne iku ai ki he fakataha ne ui he ta'u kuo 'osi 'e he taki' Semisi Sika' pea ne pehe ai kuo nau fefakamolemole'aki pea kuo nau melino, tautefito kia Siaosi mo Mateni. Ka 'oku 'asi mai he 'u me'a ko 'eni 'a e 'ata ia 'oku kehe. 'Oku toe pe māhina 'e valu pea fai 'a e fili hoko 'oku kei 'asi mai pe 'a e hokohoko atu a e feke'ike'i he loto fale 'o e PTOA 'o tatau he Core Team mo e kau poupou mei tu'a' pea 'e 'ikai kaunga lelei 'eni ia ki ha'anau feinga ke toe ma'u e pule'anga'.


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in