Footage shows police pull over bus driver caught driving wrong way on road

  Kuo fakahā 'e he letiō Nuku'alofa 88.6 FM ko e vitiō 'eni 'o ha me'a 'eni ne hoko 'i Tonga 'o nau tuku hake ki he'enau peesi Feisipuka' 'i he 'aho 10 'o Mā'asi' ni. Ne 'ikai lava e Kaniva' ke ne fakapapau'i tau'atāina 'a e kakano 'o e vitioo' ni. Ka 'oku 'asi ai ko ha pasi 'eni ngali ne 'i ai ha'ane pāsese ne lele ia 'i he leini to'omata'u' fehangahangai mo hono leini totonu 'i to'ohema ne tonu ke lele ai'. Ne mahino ne kiu 'a e hala' 'o hoko ai e fakakaukau fakatu'utāmaki ko 'eni. 'Oku hā he vitioo' ngali ne lolotonga kiu atu 'a e me'alele 'a e kau polisi he leini hema' 'o nau ta'ofi ai pe 'a e faka'uli'.


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in