King signs bill to counter internet abuses into law

  Kuo hoko ko e hia ‘i Tonga ka fakamamahi’i, fakamanamana’i pe pā’osi’i ‘e taha ha taha ngāue’aki ‘a e ‘initaneti’ pe ngaahi tekenolosia ‘uhila he ope’. ‘E lava ke lāunga ha taha ki he fakamaau’anga ke nau tu’utu’uni atu ki he tukufaki’anga ‘initaneti pe taha ‘oku ne ma’u ha fakamatala ‘oku ne fakamanamana’i pe pā’osi’i ia ke to’o ‘a e fakamatala ko ia’ mei he ‘initaneti’. ‘E tautea ha taha ‘e mo’ua he lao’ ni ‘ikai laka hake he $10,000 pe ngāue pōpula 'ikai laka he ta’u ‘e tolu pe fakatoulōua. Pea ka ke ne toutou fai ‘e mo’ua ‘ikai laka hake he pa’anga ‘e $20,000 pe ngāue pōpula ‘ikai laka he ta’u ‘e nima' pe fakatoulōua.


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in