MP Fā‘otusia absent in VONC ballot due to illness; Noble appeals to gov’t to return him to NZ for medical treatment

  'Ikai a'u 'a Fā'otusia 'o kau he pāloti 'o e fili ta'efalala'anga' pe Vote of No Confidence neongo kuo toe ikuna pe foki 'a Tu'i'onetoa. Kole Fale Alea' ke fai hano tokoni'i 'o Fā'otusia ke fakafoki pe ki ha fale mahaki 'i Nu'u Sila ke faito'o ai. Ngali ne 'i he tu'unga 'ikai lelei ne 'i ai e mo'ui 'a Fā'otusia pea' ne fakahā 'e he Palēmia' ki he Fale' ne ne tōmui ange ki he fakataha' he ne 'ia Fā'otusia lolotonga 'ene 'i he tu'unga faingata'a'ia 'i tu'a' Fale Alea'.


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in