Analysis: Did  feelings of betrayal leave Hon.  Fā’otusia feeling so sick he missed vote of no confidence?

Ne pehē foki ‘e Vuna ‘i ha’amau faka’eke’eke hili e mahino kuo’ ne kau mo e PTOA ke fakahoko ‘a e fokotu’u fili ke tuku hifo ‘a e palēmia’ kuo ‘i ai ‘a e kau nōpele mo e kau minisitā kuo nau tukupā te nau ‘unu mai ke nau fa’ahi. Kaekehe ko e fehu’i leva ‘eni hili e mahino ne ‘ikai hoko ‘a e lau ko ia – pe ne lavaki’i nai ‘e he ni’ihi ko ‘eni ‘a Vuna? Pe ne mei tonu ange nai kia Vuna ke ne fokotu’u ange ki he kau nōpele mo e kau minisitā ko ‘eni’ kapau ko ‘enau mo’oni, fēfē ke nau fakafisi fakataha mo ia ke fakamo’oni’i ne mo’oni ‘enau fokotu'u kuo fai ange'.’Oku fai foki e sio he taimi ni, pe ne toki hoko nai hano fakatokanga’i ‘e Vuna ‘i he mōmeniti faka’osi’ 'i Fale Alea lolotonga hono alea'i 'o e fokotu'u ke tuku hifo a e palēmia', ‘e ‘ikai ‘unu ange ha taha ia mei he pule’anga ‘o Tu’i’onetoa’ ke hihiki hake ai ha’ane toe puke hangē ko ia ne hoko ‘aneafi ‘o ‘ikai ai lava ke ne kau hake ki he pāloti ke fakamālōloo’i ‘a e palēmia’. Ne toki foki atu pe foki mei Nu’u Sila’ ni hili hano faito’o fakafalemahaki.


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in

Comments are closed.