New Zealand gives ‘temporary approval’ for import of Tonga watermelons, source says

  Faka'atā 'e Nu'u Sila ke hū mai e meleni 'a Tonga 'i ha ngofua fakataimi pea 'e fai hono siofi ke makatu'unga hano hoko atu 'i ha mahino 'e fai lelei'i 'o e fakahoko fatongia mei Tonga' ke fakapapau'i ko e meleni pe 'oku hao' 'oku uta mai'. Mahino foki ko e tu'utu'uni ko 'eni ne toki fakamahino aneefiafi ki Tonga 'e kamata hono 'omai 'o ha uta fakaangaanga 'o e meleni hili ia hano toloi mei he uike kuo 'osi'.


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in

  Comments are closed.