Gov’t says it cannot prioritise RSE workers on flights home as New Zealand lays down new rules on 2021 seasonal worker intake

  Kuopau pe ke vahevahe taau 'a hono fetuku 'o e kakai Tonga tukuvakā 'i muli' ki Tonga' 'o 'ikai taafataha pe ki he kau toli'. Ko e 'uhinga tefito 'eni kuo 'ikai ai lava ke fakafoki kotoa leva 'a e kau toli mei Nu'u Sila' ke hangē ko e fiema'u 'a e pule'anga 'o Ardern. Ko e taha'i makatu'unga 'eni 'oku 'ikai ma'u ai ha 'inasi 'o Tonga 'i he kau toli 'e toko 2000 mei he Pasifiki' kuo faka'atā 'e Nu'u Sila ke nau tū'uta mai 'i he māhina ka tu'u'. Pea 'oku toe 'i ai pe mo e ngaahi makatu'unga kehe kae taimi tatau ko e toko 1400 tupu Tonga 'oku toe he ngaahi faama 'i Nu'u Sila' te nau kei faingamālie pe ke hoko atu 'o ngāue he toli', fakatatau ki he fakamalata 'a e CEO Dr Fotu Fisi'iahi ki he Kaniva'.


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in