Democrats may only need two extra votes to topple Tu‘i‘onetoa in no confidence ballot

  Fie ma’u pe ‘e he PTOA ha toe toko ua mei he fa’ahi ‘a e pule’anga ka nau ikuna ‘a e fili fakahāloto ke tuku ki tu’a ‘a e pule’anga ‘o Tu’i’onetoa’ he māhina Sanuali’. Ko ‘ene tu’u he taimi ni’ ‘oku toko 13 e kau pāloti ‘a e pule’anga’ hili e mahino ‘oku kei ‘i muli ‘a Looti Vaha’i mo Fusitu’a. Pea toko 10 e PTOA. Tukukehe ka feinga e pule’anga’ ha vakapuna ke ‘omi ai ‘a Vaha’i koe’uhī ko e pāloti’. Ne pehē ‘e Vuna ‘oku’ ne fiemālie ‘e ‘i ai mo e kau tama ia he kapineti te nau pāloti fakataha mo ia ma’a e PTOA tupu mei he’enau ta’efiemālie ki he fu’u felātani ‘a ‘Etuate Lavulavu mo Tu’i’onetoa’ pea kuo hoko ai ha ngaahi tu’utu’uni ‘oku ‘ikai lelei ki he fonua fakalukufua’. Kuo ki’i hohoko mai hono tenge palēmia’ he ngaahi uike mai ko ‘eni’ tu’unga he’ene polokalama lotu ‘aukai fakafonua ‘e mole laui kilu ai e kau totongi tukuhau’. Lolotonga e fakamole ko ia’ ‘oku fehanuaki mai e kau tō meleni ha seniti ke tokoni’i kinautolu pea ko e kau ngāue fakapule’anga’ kuo pehē ‘e ‘ikai ma’u ‘enau hiki vāhenga fakata’u ‘inikulimeni’. Lāunga mo ha ni’ihi ‘i Vava’u hili hano fakahā ke nau ngaahi pola ke tali e kau lotu ‘aukai’. Taimi tatau ‘oku fai e sio pe ko e fa’ahinga lotu ‘aukai fē ia ‘oku ‘osi ange kuo hangē kuo lahi ange e kaihave' ia mo e ngaahi ouau fakafonua fakasōsiale fakamāmani’ he ngaahi ouau fakalaumālie ne tonu ke fai'.


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in

  Comments are closed.