Court rules Police, Fisheries raid was illegal; orders gov’t to pay TP$5000 compensation

  Tu’utu’uni Fakamaau’anga Lahi’ ki he pule’anga’ ke totongi ‘a e $5000 ko e huhu’i ‘enau halaloto’api ‘o hua ‘i Ma’ufanga ‘a e ngāue’anga ‘i he Blue Pacific ‘a ia ne ‘i ai ha ‘iate tuku’anga ‘one’one mo koniteina. Ko e hua ‘eni ne ngāue fakataha ai ‘a e kau polisi’, mo ha timi mei he Potungāue Toutai ka koe’uhi ne ‘ikai ha’anau ngofua (warranty) mei ha fakamaau ke fai ‘a e hua ko eni ne tu’utu’uni ai ke totongi ‘a e $5000 ki he maumau ne hoko’ ‘a ia ko e $2000 ki he hala loto ‘api mo e maumau pea $2000 ki he puke ta’efakalao mo e $1000 ki he toe maumau pe pea fakafoki ‘a e kaponga’i ‘anga 'e 83 ne nau puke’. Ko e ‘ohofi foki ‘eni ‘i he tui ne ‘i ai ‘a e mokohunu ta’efakalao ne tauhi he ngāue’anga’ ni pea ne ma’u ia ‘e he kau polisi’ hili ha’anau tuku atu ha vakapuna taloni (drone) ke ne asiasi he ‘api’ ni. Ne ‘ikai foki kole ngofua e kau polisi’ ni ki ha fakamaau, fakatatau mo e lao', ki mu’a pea fai ‘a e ‘ohofi hua ko ‘eni tu’unga he’enau tui ‘oku ‘atā pe ke nau fai ‘a e hua’ ni ta’e ha uāleni fakatatau ki he kupu 123 ‘o e lao’ ‘a ia ‘oku ‘atā ai ki he kau polisi’ ke nau hua ta’e ha uāleni ha me’alele, feitu’u pe vakapuna kapau kuo nau tui kuo ‘i ai ha hia mātu’aki mamafa kuo fakahoko ai. Mahino mei he tu'utu'uni 'a 'Eiki Fakamaau Lahi Whitten, ne faitotonu pe kau polisi hono ngāue'aki 'a e kupu'i lao ni ka ko e pango' he 'e lau ia ai kuo nau hala loto 'api.


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in