Supreme Court warns Hon. Lavulavu to follow the law, reinstates whale watching licenses

  Tu’utu’uni Fakamaau Lahi' ke totongi ‘e he Minisitā Takimamata’ ‘Akosita Lavulavu e fakamole ki he hopo ‘a e ngaahi kautaha Mamata’anga Tofua’a ‘e ono kuo toki tali ‘enau tangi’ ‘e he Fakamaau’anga Lahi’ tu’unga he’enau ta’efiemālie ki ha'ane fai tu’utu’uni ta’efakalao. Kuo li ai ki tu’a ‘e he Fakamaau Lahi e tu’utu’uni ‘a Lavulavu ke ngata e ngaahi laiseni ko ‘eni ‘i Nōvema 2019. Kuo tu'utu'uni e Fakamaau Lahi 'o pehē ‘e hoko atu e ngaahi laiseni ko ‘eni mei Nōvema 2019 ‘i ha toe ta’u ‘e tolu kehe. Ne toe fakaanga’i ‘e he Fakamaau Lahi’ e tō’onga ‘a e Minisitaa’ ni mo ne fakamanatu ki ai ‘oku ‘i ai ‘a e totonu fakanatula 'a e kakai ko eni pea ke fakafou ‘enau fiema’u’ ‘i ha founga ngāue ‘oku tāu’. Ne 'i ai e totonu ke fanongo e Minisitaa' ni ki honau le'o' mo 'enau fakakaukau ki mu'a pea ne toki fai tu'utu'uni.


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in

  Comments are closed.