Reserve Bank warns Tongans to stay away from pyramid scheme after people lose thousands of pa’anga in fraud

  Fakatokanga 'a e Pangike Pule Fakafonua 'a Tonga' ki he kakai' fekau'aki mo e feinga pa'anga ta'efakalao 'oku fai holo 'i Tonga pea kuo mole lau afe ai ha fa'ahinga. Pehē mei he pangikee' ko kinautolu 'e mole lahi he fa'ahinga va'inga pa'anga ko 'eni' ko e fo'ui pe ia 'o kinautolu. Kuo fakamahino ‘e he Pangikee’ ki he Kaniva’ ko e va’inga tauhele pa’anga ni ‘oku ui fakamāmani lahi ko e Pyramid Scheme. Ko ha fa’ahinga mōtolo fakapisinisi ‘oku palōmesi ‘e he kakai ‘oku nau fakahoko’ ki ha ni’ihi ‘e ma’u ‘enau pa’anga lahi ‘aupito mei he feinga pa’anga monū’ia’ ni pea kau ai mo hono faka’ai’ai kinautolu ke nau toe ului mo uiui’i mai ha kakai tokolahi ange ke kau mai. Ko ‘ene ‘alu pe ke tokolahi ange pea ‘e hoko e me’a ko eni’ - ‘E lahi fau e pa’anga ia ‘e tanaki ‘e he kakai ni kae ‘alu ke si’i ‘aupito ha faingamālie ia ke toe uini (win) e tokolahi ka ko e laku pa'anga pe ki loto ki he fo'i va'inga ' ni. 'Oku tapui 'i Tonga mo māmani lahi 'a e fa'ahinga va'inga feinga pa'anga ia ko 'eni.


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in