Editorial: PTOA Core Team’s actions undermine ‘Akilisi Pōhiva’s years of struggle to bring democracy to Tonga and give power to the people

  ‘E fiema’u ‘e he kau tui temokalati ha kau fakafofonga pe Core Team te nau kavekavea’u ‘a hono hoko atu ‘o e ngāue fakalelei fakapolitikale ke toe fakatemokalati ange hono fakalele ‘o e fonua’ ne tataki ‘e ‘Akilisi Pohiva’. Ko e Core Team lolotonga’ ‘oku nau fai ‘e kinautolu ‘a e me’a fu’u fehangahangai lahi mo e ngāue mateaki mo ta’u lahi ne fai ‘e he helo ko ‘eni ‘o e temokalati. To’o mai pe ha fakatātā ni’ihi: ‘Uluaki, ne pāloti e kau Core Team ia ‘i Fale Alea ‘o poupou ki he kau nōpele mo e pule’anga’ ke fakafoki pe mafai ki hono fakanofo ‘o e sekelitali ‘a e Potungāue ki Muli mei he PSC ki He’ene ‘Afio’. Ko hono lavaki’i lahi ‘eni ‘o e feinga liliu ne fai ‘e ‘Akilisi’. Ua, ne nau paloti ‘i Fale Alea ‘o poupou ki he kau nōpele mo e pule’anga’ ke tali ke ‘oange pa’anga ke tufa fakavāhenga ‘e he kau nōpele ko e taki $25,000. Ne fakafepaki’i lahi ‘e ‘Akilisi ‘a e fokotu’u ko ia ‘i Fale Alea i hono ‘uluaki fakahū ange ‘o ne pehē ‘oku ta’efakatemokalati ia he ‘oku ‘ikai tali ui ‘a e kau nōpele ki he kakai totongi tukuhau’. ‘Ikai ko ia pe, ka na’a ne pehē ‘oku ‘ikai fea ‘a e fakakaukau ko ia’ he ‘oku ‘ikai ha fakafofonga nōpele ‘i Fale Alea ‘a e ngaahi vāhenga kotoa hangē ko e kakai’. Toe kanoni'aki, ko e ngaahi vahenga ia 'e ni'ihi hangē ko Tongatapu 5 'oku nōpele ia 'e ua 'i Fale Alea. Lahi ange honau monū'ia 'o kinautolu he pa'anga ko 'eni lolotonga kuo hala e ngaahi vāhenga ia 'e ni'ihi. Tolu ki ai, toe poupou’i ‘e he Core Team ‘a hono tali ‘o ha lao fo’ou fehu’ia lahi ‘a hono natula fakatu’utāmaki ki he fakamaau’anga ‘a ia ko hono tali ke fakakaukau’i ‘e he kau fakamāu’ ‘a e tukufakaholo’ mo e angafakafonua’ ‘i ha hopo. Pea faka’osi’, na’e tukuaki’i ko e mole ‘a e pule’anga’ ko e ngāue ‘a ha kau fiema’u mafai ‘i he loto Core Team. Ne fakaongo ‘a e kau muimui temokalati ki ha ola ‘o ha ngaue ‘e fai ‘e he Core Team ke fakamahino ko hai ‘oku mo’oni ‘i he ngaahi fetukuaki ko ia’. A’u ki he ‘aho’ ni nau longo mate tala mai pe kuo nau fefakamolemole’aki. Ko e founga ta’efakatemokalati ia, ke tukuaki’i mamafa ha ni’ihi pea tukutuku pe ia ai ta’e fai ha me’a toe kovi ange ko e ‘ikai ke ‘ata mai (transparent) ‘enau me’a ‘oku fai ‘i loto’. 'E hoko e tō'onga fakalai 'a e kau Core Team ko 'eni ke nau fakalotolahi'i 'a e kau nōpele mo honau pule'anga' ke hokohoko atu 'enau fa'u lao natula ki he lelei pe ia 'a kinautolu tokosi'i' kae 'ikai ko e tokolahi taha 'o e kakai 'o e fonua'.


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in