Members of Tokaikolo break away group attended memorial services for Rev. Saulala and paid tribute to him, says son

  Fakahā ‘e Sangastar ki he Kaniva’ ko ‘ene tangata’eiki ko e tangata ne fakalongolongo pe pea’ ne tali pe ha ngaahi fakaanga ‘e fai kiate ia. Kuo hoko ‘ene pekia’ ke ne fakatahataha’i ai ‘a e Tokaikolo’ mo e kau mēmipa ne nau mavahe ‘o toe fokotu’u siasi kehe’. Kuo ‘oatu ai ha fie kaungā mamahi mei he Mo’ui Fo’ou ‘Ia Kalaisi mo kole hanau taimi failotu ma’a e laumālie ‘o e tangata’eiki’, ka ko Dr Liufau Vailea Saulala.


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in