Lifting melon ban depends on how fast Tongan authorities work, NZ biosecurity boss says

  'Oku te'eki ha tali 'a e pule'anga Tonga' ki he ngaahi fehu'i pe ko e ha 'enau ngāue kuo fai ke tokonia 'a e kau tō meleni' he mahino mai 'i he ngaahi fakamatala kuo ma'u' ko e fo'ui 'eni 'o e Potungāue Kolonitini 'a Tonga' ne 'iku hao mai ai ha meleni hūhūkia ki Nu'u Sila 'o iku ta'ofi ai 'oua na'a toe hu mai. Pea neongo 'a e ngaahi ongoongo kuo tuku mai mei Tonga pehē 'e vave' ni pe hano faka'atā ka kuo fakahā 'e he Potungāue 'a Nu'u Sila ki he Ngaahi Ngāue'anga' (MPI) 'e kei kei hokohoko atu pe 'a hono ta'ofi' pea 'e fakafalala hano toe faka'atā he vave e ngāue 'a Tonga ke ne fakamahino mai ki Nu'u Sila 'e 'ikai toe hoko ha palopalema pehē. Taimi tatau kuo fakahā 'e ha ma'u'anga fakamatala ki he Kaniva' 'e fie ma'u e taimi lahi ia ki he ngāue ko 'eni mei Tonga' he 'oku fu'u lahi e ngaahi me'a ia ke fakakakato kae lava ke fiemālie 'a Nu'u Sila 'e 'ikai toe hoko 'a e palopalema' ni.


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in