Lavulavu denies claims that quarry documents were forged; says allegations “were untrue”

  Pehē ‘e ‘Etuate ‘i ha’ane tohi he peesi Feisipuka ‘a e Kaniva’ he ‘aho’ ni ke tatali hifo hono ‘ave he ongoongo’ kae tuku ki he fakamaau’anga’ pea ‘e ‘ikai fuoloa kuo ‘ilo e kakai’ ki he mo’oni’. ‘Oku ‘ikai foki sola ha taha ki he sino ‘o ‘Etuate’. Tukukehe ‘ene ngaahi hopo hia ki he maumau lao mo e fakamo’oni ‘ikai falala’anga ‘i he fakamaau’anga’ ‘i Tonga kuo’ ne mo’ua ai’, ‘i he 2003 ne puke ai ia ‘e he FBI ‘i Salt Lake ‘o faka’ilo ki he fa’u loi ha ngaahi pepa faka’imikuleisini ma’a ha kakai Tonga ‘i ‘Amelika ko e konga ‘eni ‘o ha fo’i ngāue kākā (scam) ke ma’u ai ha’anau pepa sitiseni’Amelika. Ne na kaungāfai heni mo hono tehina ko Samuela. Ne tali halaia ‘a ‘Etuate ki he faka’ilo hia ‘e ua ki he liliu loi’i ‘o ha tohi ta’u ka ne tu’utu’uni pe ke totongi pa’anga hono mo’ua ko ia’.


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in