Don’t resist the government and churches warns PM as critics say fasting and prayer tours are just an excuse to collect free gifts

  Pehē 'e he PM 'oku kei hao 'a Tonga he Koviti-19 tu'unga he'ene polokalama lotu 'aukai' 'a ia 'e totongi 'e he kau lī tukuhau e fakamole ki he lotu' ni ofi 'i he miliona. Na'a ne fakahā ki he fonua ke 'oua 'e fakafepaki'i e pule'anga' mo e lotu' he polokalama ko 'eni'. Ka kuo pehē 'e he kakai' ko e sīpinga 'eni 'o e lotu loi, kemipeini ki he fili Fale Alea', fokotu'u pe ha me'a ke nau vahe ai mei he pa'anga folau 'a e pule'anga', tānaki koloa, me'atahi, mo e tokonaki me'akai mei he kakai masiva 'o e 'otu motu'


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in

  Comments are closed.