The blessings of being a small island nation – but could danger come in by the back door?

  ‘Oku te’eki ha ‘ila ‘e taha ‘a e lekooti ‘o Tonga’ ‘i he to’u mahaki fakakolope ko ‘eni Koviti-19 pea ‘oku taau ke fakamālō’ia heni ‘a e ngaahi kupu kehekehe ‘o e nofo’ tautefito ki he pule’anga’, ngaahi komiunitī Tonga ‘i Tonga mo muli’ mo e ngaahi hoangāue mei tu’apule’anga’. ‘Oku ‘asi mai ‘a e ngāue lahi ki hono malu’i e kau’āfonua’ ‘aki hono sivisivi’i mo lokoloka’i e mala’evakapuna’. Ka ‘oku ‘i ai ‘a e tokanga heni ki he kau’āfonua ki tahi’ hili ‘eni hano fakahā ne feinga ha ‘iote ‘Amelika ke hū atu mei he tafa’aki saute’ ke feinga ki Tonga. Ne ta’ofi ‘eni ‘e he vakale’o ‘a e Taumalu’i Fonua’. Kuo a’u ‘eni ‘a e mate ‘i ‘Amelika ‘i he mahaki’ ni ki he toko taha kilu tolu mano tupu laka ia he tokolahi fakakātoa ‘o Tonga’. Kuo mahino foki ‘i ha ngaahi fakatotolo fakasaienisi lahi ko e Koviti-19 ‘oku malava ia ke ‘alu he ‘ea’. Pea neongo kuo te’eki fakapapau’i pe ‘oku ma’u ‘a e kau pāsese ‘o e ‘iote ne ta’ofi’ ‘e he vailasi kolona’ ‘oku mahu’inga fau ke mātu’aki tokanga’i ke malu ‘a e fetu’utaki ‘a muli mo Tonga ‘oku fou atu he ‘ōseni’ kae lava ke kei ma’a pe lekooti e fonua’ he mahaki faka’auha’ ni.


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in