Tonga Ma’a Tonga prepare for IRL membership despite govt concerns

  Teu māfana pe Tonga Ma'a Tonga' (TMT) ke kole ke nau memipa 'i he IRL neongo e hoha'a 'a e pule'anga' hili e ola e fili ne toki 'osi'. Kuo 'osi fakamahino 'e he ngaahi tu'utu'uni fakafakamaau'anga 'e 'ikai pule'i 'e ha sino pe 'e taha hangē ko e poate ki mu'a, Tonga National Rugby League ne tuli 'e he IRL, 'a e 'akapulu liiki 'i Tonga. 'Oku 'atā ha kakai pe 'i Tonga ke nau fokotu'u ha'anau poate mo ha'anau ngaahi kalapu 'akapulu. 'Oku toe 'atā ki ha poate pe ke nau 'apalai ki he IRL ke nau mēmipa ai hangē pe ko 'eni 'oku fai 'e he TMT. Ko e toki me'a leva ia 'a e IRL ke ne tali pe te ne ta'e tali ha kole 'a ha poate. Na'e fakamahino 'e he IRL 'e kaunga lahi e tokolahi , pe loto e tokolahi taha 'o e kau va'inga', 'a ha ngaahi kalapu 'e kau ki ha poate 'i he me'a te ne fakakaukau'i ai ke tali ha kole mēmipa ange 'a ha poate mei Tonga. Ko e kalapu 'e 22 'oku pehē kuo nau fakamalumalu 'i he TMT.

  This article by RNZ.co.nz is republished with permission under Kaniva News partnerships with Radio New Zealand. The Tonga Ma’a Tonga Rugby League (TMTRL) will apply for membership to the sport’s world governing body after receiving unanimous backing from clubs that attended its annual general meeting last Friday. Tonga’s on-field success belies the administrative chaos Photo: PHOTOSPORT Twenty-two…


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in