Sports Minister says gov’t selects “new fresh Rugby League Board” as he clarifies denial against proposed name allegations

Na’e fakamahino ‘e he Minisita ‘o e Sipoti he pongipongi ni ki he Kaniva’ ko e poate fo’ou ‘oku fili ‘e he pule’anga’ e ‘ikai toe fakakau ha taha ai na’e ‘osi kau ki ha poate liiki ki mu’a tautefito ki he ongo poate ne na fekihiaki pe ko hai te ne fakalele ‘a e liiki. Ko e poate fo’ou ko eni ko e fokotu’u ia na’e ‘oatu mei he kautaha ‘Akapulu Liiki Fakavaha’apule’anga (KALF) pe IRL ki he pule’anga Tonga’ ke nau fokotu’u mai. Na’e pehe ‘e Vatau Hui ‘e pau ke ‘ave ‘a e poate fo’ou ko eni ki he KALF. Na’a ne pehe foki ne te’eki ke ma’u ‘e he pule’anga’ ha fetu’utaki mei he KALF ki he lipooti he uike ni ‘o pehe kuo ‘osi fokotu’u ‘e he KALF mo 'ene Komiti Fakahokongaue ha poate fo’ou ke ne tokanga’i ‘a e liiki ‘i Tonga’. Kuo lipooti ‘a e Letiō Nu'u Sila (RNZ) ‘aneuhu ‘o pehē kuo 'osi fakanounou e he Komiti Fakahoko Ngaue 'a e KALF 'ene lisi ki ha niihi ke sea he poate fo'ou ko eni pea 'oku toe ai 'a e Fakafofonga Fale Alea Semisi Sika pea pehē ki he Sea Fale Alea Looti Fakafanua ke fili ko hai 'ia kinaua e Sea. Toe pehē 'e he Letioo' ko e poate IRL ko eni kuo kau ki ai ‘a e kapiteni Sika Manu mo Will Hopoate. Na’e toe fakamahino foki ‘e Hui ‘a ‘ene faka’ikai’i ‘a e lipooti ne ha ‘i he mitia sosiale’ ne 'asi ai ha ngaahi hingoa ‘o pehe ko e kau poate fo’ou ia kuo fokotu’utu’u ‘e he pule’anga’ ‘o hangē ko Siaosi Koloamatangi mo Loea Clive Edwards. Na’e pehe ‘e Hui ‘oku ‘ikai mo’oni ‘a e lipooti Feisipuka ko ia’.


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in

Comments are closed.