Liahona High School student found guilty after Tonga College boy stabbed in head during fight

  Halaia he fakamaau’anga toko taha ako mei Liahona ki hano fakalavea lahi’i ha tokotaha ako Kolisi Tonga lolotonga ha fuhu fakaako ‘i Fepueli ta’u kuo ‘osi’. Ko e fuhu ‘eni ‘i Kolofo’ou pea ‘oku tukuaki’i ne hoka’aki ‘e he toko taha ni ha me’amasila ‘a e vikitima’ ‘i hono ‘ulu’. Na’e lele aki’i ki fale mahaki ke faito'o pea lolotonga ‘enau ‘i ai mo e kau polisi kuo a’u atu ha tangata ke faito’o hono nima’. Ne fakatokanga’i mai ‘eni ‘e he mamahi’ ‘o ne fakahā ki he kau polisi’ ko e tokotaha ia na’a’ ne hoka ‘aki ia ‘a e me’a māsila’. Ne puke ai pe ‘e he kau polisi’ ‘a e tokotaha’ ni ‘o faka’ilo. Kuo 'atā 'a e mamahi mei Vaiola ka 'oku ne kei fe'ao pe mo e nunu'a 'o hono kafo' 'i hono sino'.

  A Liahona High School student has been found guilty of causing serious bodily harm to a student from Tonga College during a fight in February last year. The Supreme Court was told that on February 16 he stabbed a student during a fight at Kolofo’ou. In his report on the case, Judge Niu, presiding, said…


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in