Students get fare-free bus rides amid Covid-19 restriction measures

  ‘Kuo tokoni ai ‘a e Potungāueʹ ‘i hono totongi ha ngaahi pasi ke nau fetuku mai ‘a e fānau akoʹ mei he ngaahi kolo takitaha ki he ngaahi ako’angaʹ, ‘o fakahoko tatau pē ‘i Tongatapu, Vava’u, Ha’apai pea mo e ‘Eua foki . Ko e tokoni ko eniʹ ‘e lele ia ‘o fakafuofua ki ha uike ‘e tolu. ‘Oku tui ‘a e Potungāue ‘e fe’unga pē ‘a e taimi ko eniʹ ke mateuteu ai ‘a e ngaahi fāmiliʹ, ngaahi koloʹ pea mo e ngaahi Kalapu Kava Tongaʹ ke hoko atu hono fetuku mai pe ‘ave ‘enau fānau ki he akoʹ.


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in