St George Palace, Nuku'alofa. Photo/Supplied

Ko e hoko atu e faka’eke’eke ‘a e Letiō FM 87.5 mo e ‘Eiki Palēmia’ kau ki he ngaahi makatu’unga mo e founga ‘oku tēkolo’i’aki ‘e he pule’anga’ e feinga ke ‘oua na’a hū ki Tonga ‘a e mahaki Koviti-19. Ko e polokalama ‘eni mo e ‘Ōfisi ‘o e Palēmia’ ne hiki he ‘aho 25…

This content is for Limited Time Only, Limited Time Offer, and Best Offer members only.
Log InRegister Now