‘Ikai mo‘oni ongoongo fakamofele ‘e he 5G ‘a e Kōviti-19 mo fakavaivai‘i ‘ōkani malu’i sino e tangata’

Kuo ma’ave’ave ‘eni hono sea holo he mītia fakasōsiale’ ‘e hotau kakai’ he uike’ ni ha ngaahi fakamatala hala mo ‘ikai mo’oni pehē tokua ‘oku lava ke puke ha ni’ihi he ivi ‘uhila kuo fa’u’aki ‘a e tekinolosia fetu’utaki ‘ikai fakafou ‘i ha uaea (wireless telecommunication technologies.) Kuo hope atu e fakamatala ni he mītia…

This content is for Limited Time Offer and Best Offer members only.
Log InRegister Now