Fanongonongo ‘o ha ngaahi liliu mei he Poate Ako ‘a e Sutton Park, Mangere

SUTTON PARK SCHOOL 89 Vine Street, Mangere East, Auckland 2024 Telephone (09) 276 4560 Principal: Fa’atili Iosua Esera 26 ‘Epeleli 2020 ‘Oku ou ‘ofa lahi atu kiate kimoutolu kotoa pē mei ‘api na. Koe ongoongo fakafiefia’aupito ‘a ‘etau hao kotoa mo hotau ngaahi fāmili mei he Covid19.  ‘Oku ‘ikai ngalo ‘ihe ‘etau manatu ‘a e…


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in

Comments are closed.