Dr Uata claims Tapueluelu’s craving for Deputy premiership caused Party to lose gov’t; Movement calls for transparency on Leader Sika’s forgiveness decision

  Fakalalahi e fetukuaki he PTOA ka 'oku e'a mai ta ko e 'uhinga e tō 'a e pule'anga' hili pekia 'a 'Akilisi Pōhiva ta ne 'i ai 'uakai mafai 'i he loto'i Pāti' 'o tukuaki'i 'eni kia Māteni Tapueluelu pea tukuaki'i 'e Tapueluelu 'a Tu'i Uata mo Siaosi Pōhiva. Taimi tatau, 'ikai fiemālie uma ngāue 'o e PTOA 'oku 'iloa ko e Movement mo hono kau poupou ki he founga 'ata-ki-tu'a 'a e Core Team mo e anga hono ohi 'e he Sea' Semisi Sika 'a e 'īsiu ko eni kuo iku fetukuaki ai 'a Tapueluelu, Siaosi Pōhiva mo Tu'i Uata' mo e fiema'u ke tuku 'a Tapueluelu ki tu'a mei he Pāti' Kuo fakahā he uike' ni kuo fakamolemole'i 'a Tapueluelu ka 'oku 'ikai tala mai 'a e 'uhinga mo e ngahai laaulea 'i he'enau fakataha; ke 'ilo ki ai e kau poupou'.

  [maxbutton id=”2″ ] Claims and counterclaims continue to fly over allegations about who was responsible for the PTOA losing power and assertions that the wrong advice was given to the late Prime Minister ‘Akilisi Pōhiva. Former Cabinet  Minister Dr Tu’i Uata has alleged that MP Mateni Tapueluelu hungered to become Deputy Prime Minister before the…


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in