David Clark offers to resign after revealing he took a trip to beach during Covid-19 lockdown

Fakafisi e minisitā mo’ui ‘a Nu’u Sila’ David Clark hili ‘ene maumau’i e lao ‘o e loka fakamavahe’i’ ka kuo fakahā ‘e he palēmia’ ‘e holoki pe hono lakanga’. Na’e faka’uli ‘a e minisitaa’ ni mo hono fāmili’ mei hono ‘api ‘i Dunedin ki he Doctor’s Point Beach ke nau ō luelue ai lolotonga ‘a e ‘uluaki uike ‘o e loka fakamavahe’i’ ka kuo’ ne maumau’i ai ‘a e tu’utu’uni’. Pehē ‘e he Palēmia Jacoinda Ardern fakatatau ki he ngaahi makatu’unga angamaheni’ na’e totonu ke ne tuli ‘a Clark ka ke faka’ehi’ehi mei ha hoko ‘a ha vālau he me’a ko eni ‘oku lolotonga hoko he mahaki faka’auha’ te ne holoki pe e lakanga ‘o e minisitaa’ ni. Ne kole fakamolemole foki ‘a e minisitaa’ ni ki he palēmia’ mo e fonua’ mo ne pehē kuo’ ne tuku hifo e ngāue ‘a e timi’ ki lalo. Na’e ‘ilo e maumau lao ‘a e minisitaa’ ni hili hano kilofi ‘e taha mei he kakai’ ‘o ne lipooti ‘e ia ki he mitia’.


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in