Tonga Ma‘a says support for TRNL body could jeapordise country’s future in world game

Kuo pehē mei he Tonga Ma’a Tonga’, ‘a ia ko e sino pule fo’ou ‘eni ne toki fokotu’u ‘i he ta’u kuo ‘osi’ ‘o kehe ia mei he Poate Liiki Fakafonua ‘a Tonga’, ko e feinga ko ia ‘a e Poate Liiki ‘a Tonga’ ke ne kei pule’i ‘a e keimi’ ‘i Tonga’ ‘oku ta’efakalao ia pea ne ‘osi faitu’utu’uni ki ai ‘a e fakamaau’anga lahi’. Ko e fakamuimui taha ‘eni ‘i he ngaahi fefa’uhi kuo malama hake hili ha tangi ‘a e Poate’ osi hono kapusi ia ‘e he Liiki Fakavaha’apule’anga’. Ne toe ‘oatu foki mei he ‘Eiki Palēmia ‘o Tonga ha tohi ‘o ne poupou ki he Poate Liiki pea mo kole ki he Liiki Fakavaha’apule’anga’ ke fakafoki mai e mēmipa ‘a Tonga ‘i he sino fakavaha’apule’anga’.

Any attempt to declare the Tonga National Rugby League as the governing body of the game in Tonga is unlawful. That is the latest salvo in the ongoing struggle over the future of League in the kingdom. Saia Penitani of the Tonga Ma’a Tonga Rugby League Inc said the Supreme Court had declared in October…


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in