Supreme Court opens way for AG to comment on dispute over claim for cable damage

Kuo mahino ‘eni ‘a e me’a ne hoko ki he keipolo ‘initaneti ‘a Tonga' 'a ia ne pulonga ai e fetu’utaki he ngaluope' ‘i he fonua’ laulau uike he ta’u kuo ‘osi’. Kuo ‘ohake ngaahi fakamo’oni ‘i he Fakamaau Lahi ‘a Tonga’ ‘o mahino ai ne li te'eki taimi e taula ‘a e vaka lolo Duzgit Venture ‘i he konga tahi ‘o Tonga’ ‘i Sanuali ‘aho 20, 2019. Taimi ne fusi hake ai ne fihia hake ai ‘a e fo’i keipolo faka’initaneti ia’. Na’e pau leva ke ngāue’aki ha maea ke ha’i ‘o fakavetevete’aki ‘a e keipolo’ mei he taula’. Ko e maumau ko 'eni kuo ‘eke ai ‘e he Kautaha Keipolo ‘a Tonga’ ‘a e maumau ki he kautaha vaka’ fe’unga mo e pa’anga ‘Amelika ‘e taha miliona tupu ($1,237,890.06). Ka kuo fakafekiki’i ‘eni ia ‘e he kautaha vaka ‘aki e ngaahi ‘uhinga lahi kau ai ‘a e pehē ko e lao ki he kautaha vaka’ ‘oku ne tala mai he’ikai lau ia ko ha fo’ui ‘o e kautaha vaka’ ha maumau ne tupu mei ha koloa mei he vaka’. ‘Oku toe fakafekiki ‘a e kautaha vaka muli’ ni ‘o pehē ‘oku fu’u lahi e ‘eke mo’ua kuo fai tonu ke ‘i he lau kilu pe. Mahino he hopo’ ni foki ko e keisi tātāmotaha ‘eni ke hoko ‘i Tonga pea ‘oku ‘asi hake ‘a e fesītu’a’aki ‘a e ngaahi lao fakavaha’apule’anga ki tahi’ mo e lao ‘a Tonga’. Kuo tu’utu’uni ai ‘a e ‘Eiki Fakamaau Lahi’ ke ‘oange ha faingamālie ki he ‘Ateni Seniale’ ke fakahū mai ha’ane taukave he me’a’ ni. ‘A ia ‘e toki hoko atu e hopo’ ha maau mai ‘a e ‘Ateni Seniale’.

The Supreme Court has ruled that the Attorney General may apply to be heard on a ruling on a dispute over damage to the undersea internet cable on January 20, 2019. On that date, the Duzgit Venture, a Maltese-registered  vessel carrying fuel to Tonga, sailed into Nuku’alofa, the starboard anchor and chain were prematurely released….


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in