Prime Minister confirms first suspected case of coronavirus; WHO staff treating patient

  Fakamatala tonu 'eni 'a e Minisitā Mo'ui ki he Kaniva: Oku ‘iai ha finemui ta’u 21 ‘oku lolotonga tauhi he uooti mahaki pipihi ‘ae Falemahaki Vaiola koe finemui na’e toki foki mai mei Aositelelia he ‘aho Monite ‘aho 2 ‘o Maasi 2020. Na’e ‘omai e tokotaha ni ki he falemahaki moe puke lahi ‘oku mahalo’i koe niumonia tupu mei he Covid 19. ‘Oku kei teuteu’i ke ‘ave hono ngaahi sivi ki muli ke fakapapau’i pe koe Covid 19 eni pe ‘ikai. ‘Oku tupu ‘ae mahalo ki he Covid19 he na’e puke ‘ae tokotaha koeni ‘I Aositelelia pea ‘alu ‘o sio Toketa he ‘aho Falaite uike kuo ‘osi pea talaange pe koe flu. Ka koe tupu mei he vave ‘ene puke ‘o faka’au ke lahi ange pea ‘oku niumonia ia he taimi ni, na’e ‘alu ai ‘ae mahalo ki he Covid 19. Ka ‘oku ou fie fakaha heni, ‘oku te’eki ke fakapapau’i eni mei he sivi ‘e ‘ave ki muli ka ‘oku sai ke tau teuteu pe na’a positive. Koe ngaahi ngaue mahu’inga ‘oku fai he taimi ni koe: 1) ‘Oange faito’o fe’unga ki he Tokotaha ni pea ke mahino ‘oku malu e kau ngaue ‘ae MOH ‘oku nau fai ‘ae fatongia koeni ke feinga ke fakahaofi si’i mo’ui ‘ae finemui ni, he ‘oku ne si’i puke lahi ‘aupito. 2) ‘Oku lolotonga fai e ngaue ke kumi ‘ae kakai kotoa na’e ofi he tokotaha ni kamata pe he kau pasese na’e nofo ofi kiai he vakapuna, ki he kakai naa nau fetu’utaki vaofi moia he’ene foki mai. 3) Hange pe ko ‘eku lave atu ‘i ‘olunga - kuo pau pe ke fakapapau’i koe Covid 19 eni. Koia kuo ‘osi to’o e ngaahi samples ke ‘ave ke sivi ‘I muli ke fakapapau’i. 4) ‘Oku gaue fakataha ‘aupito ‘ae Pule’anga moe Potungaue Mo’ui, moe ngaahi development partners ‘I hono tokoni’i e ngaahi timi koeni ‘oku nau lolotonga ngaue ki he case koeni ke fakapapau’i ‘oku fe’unga e ngaue kotoa ‘oku fai.

  The Tongan government has confirmed that health authorities have identified the kingdom’s first suspected case of coronavirus. The suspect is a 21 year-old Tongan woman who flew into the kingdom from Sydney on Monday, the Minister of Health, Prof ‘Amelia Afuha’amango Tu’ipulotu told Kaniva News this evening. The Minister said samples were being sent to…


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in