Ministerial error contributed to outcome of dispute over land ownership, Land Court rules

  Hoko e fehalaaki ‘a e Minisitā Fonua’ mo e ‘ikai fakahā kuo hoko ko ha tangata’i fonua ‘Amelika ‘a e taha taukapo’ ke tu’utu’uni ai ‘a e ‘Eiki Fakamaau Lahi’ ke kaniseli ‘a e lēsita ‘o ha ‘api ‘i Ha’atafu pea fakafoki ki he Minisitā Fonua’ ke toe fai fo’ou e ngāue ki hono lēsisita ‘o e konga’. Ko e hopo ‘eni he vaha’a ‘o e fānau mo honau mehikitanga.


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in