High Court sentences senior Cripps member to five years detention for violent prison assault

  Kuo toe tānaki atu ha tautea malu’i ‘i pilisone ‘o Siuaki Lisiate ta’u 5 māhina ua hili hono faka’ilo ia ki he fakatupu lavea lahi ‘i he pilīsone Paremoremo, ‘i ‘Aokalani, Nu’u Sila. Ko Lisiate ko e Tonga pea ko e taki ia ‘o e kau kengi Tongan Crips. Na’e lolotonga tautea ngāue pōpula ia ki he mate he 2011 ko ‘ene tu’utu’uni ke fakapoongi ‘i loto pilīsone ‘a e tangata mēmipa he kau kengi Samoan Bloods he 2009 ko Tue Faavae. Ko e fakapō ko ‘eni ne kaungākau ai ‘a ‘Eneasi Finau mo e tokotaha kehe ‘oku ‘ikai ngofua ke tuku ki tu’a hono hingoa’. ‘Oku pehē ko e Ha’amoa ne fakapōngi’ ne kaila ia ‘i pilisone ‘o poupou’i hono tā lahi ‘o ha mēmipa ‘o e kengi Head Hunters pea’ ne ‘ita ai ‘a Lisiate.

  The High Court in Auckland has sentenced Tongan criminal Siuaki Lisiate to five years and two months preventive detention on a charge of wounding with intent to cause grievous bodily harm. Lisiate, who is a senior member of the Cripps gang,  is already serving a life sentence. Lisiate had pleaded guilty to the charges brought…


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in