Coronavirus: Tonga declares State of Emergency, shuts borders to all but citizens and residents

  Tapui ha taha 'ikai ko ha Tonga ke tū'uta ki Tonga pea kuo fakahā 'e he 'Eiki Palēmia’ 'a hono kamata ngāue'aki 'e Tonga 'a e Lao Ki he Ngaahi Me'a Fakatu'upakee'. Tapui e fakataha’anga ‘i he feitu’u fakapule’anga ‘oku a’u e tokolahi ki he toko 20 pea toko 40 ‘o ka ko ha fakataha’anga ‘oku fai ‘i tu’a. Kau ki he tapui ko eni a e koniseti, putu mali, fai’aho sipoti, tapuni e ngaahi paa’, fale hulohula mo e fai’anga faikava. Ngaue’aki kau polisi foki mo e sotia’ kia kinautolu ‘e ‘ikai ke nau talangofua ki he fakataputapui.

  Prime Minister Pōhiva Tu’i’onetoa said today the kingdom is now in a state of emergency, effective at 8.30pm this evening until 17 April 2020. He said the declaration was subject to further review. Hon Tu’i’onetoa said Tonga has closed its borders to everyone but citizens and residents in an attempt to stop the spread of…


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in