Tongan sport trainees in China to return home; PM says they are ‘safe’ amid coronavirus outbreak

  'E foki hifo ki Tonga 'i he uike kaha'u' 'a e fānau ako sipoti Tonga 'oku nau lolotonga 'i Siaina. 'Oku 'i ai mo e fanau ako Tonga 'oku nau 'i he vahefonua Wuhan pea fakatatau ki he 'Eiki Palēmia', 'oku tokanga'i lelei kinautolu mo malu pe. Ko e vahefonua 'eni 'o Siaina 'oku lolotonga tō ai 'a e mahaki faka'auha kuo 'iloa ko e vailasi Coronavirus

  Tonga’s sport team who were currently training in China were preparing to return to the kingdom next week, the Prime Minister said in a statement today. He described the condtion of Tongans and Tongan students in Wuhan, China as safe “tu’unga hao.” Wuhan is the epicentre of the deadly coronavirus outbreak which is continuing to spread throughout…


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in