Government to evacuate Tongans from coronavirus epicentre in China

  Tu'utu'uni pule'anga ke fakafoki mai leva 'a e fānau ako mo e kau sipoti Tonga 'i Siaina. Pea kuo kole foki e kapineti' ki he pule'anga Nu'u Sila mo 'Aositelēlia' ke na fakahoko hono kolonitini kinautolu 'i hona fonua', neongo 'oku 'ikai ha'anau visa tū'uta ki he ongo fonua ko eni. 'E ta'ofi mo e ngaahi folau mei Siaina fou mai 'i Fisi, Ha'amoa, Nu'u Sila mo 'Aositelēlia ki Tonga. Taimi tatau kuo 'ofa 'e Nu'u Sila ha ngaahi sea 'i he 'ea Nu'u Sila 'e puna makehe mei Siaina 'i hono fetuku mai e kau Nu'u Sila' mei Siaina' ma'a e kāinga 'otu motu Pasifiki kau ai e fānau Tonga ko eni 'i Siaina.


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in