“We’ll leave it to the police,” says church leader ahead of demonstration against PM

  Ko e fakamatala ki he Kaniva' 'a Sione Tu'itahi ko e sekelitali 'a e Takanga 'a e Kau Taki Lotu Tonga 'i Nu'u Sila' pea ko kinautolu fakataha mo e konisela Tonga 'i Nu'u Sila oku nau fokotu'utu'u 'a e fakataha a e 'Eiki Palēmia' mo e kāinga Tonga 'i 'Aokalani ' he efiafi ni'. Pehē 'e Tu'itahi ko e fakataha 'eni 'a e Palēmia' mo hono kakai' pea 'e 'atā ki he ngaahi kautaha ongoongo' ke na u 'i he fakataha' ni ka 'e 'ikai lava ha konifelenisi makehe mo kinautolu. Ko e ngaahi felauaki 'oku 'ohake 'i he Feisipuka' kau ki he fakahāloto 'e fai mo kinautolu 'oku pehē te nau fakafepaki'i 'a e kau fakahāloto' kuo tuku kotoa ia ki he kau polisi' ke nau tokonga'i 'a e tafa'aki ko ia' ke mahino 'e 'ikai maumau'i ha lao.

  A Tongan church leader in Auckland said today he did not want his organisation involved in partisan politics. Secretary of the Tākanga ‘A e Kau Taki Lotu Tonga, Sione Tu’itahi was speaking ahead of today’s community meeting with visiting Tongan Prime Minister Pōhiva Tu’i’onetoa, at which supporters of the Tongan democratic movement are expected to…


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in

  Comments are closed.