Tongan authorities are preparing as tropical cyclone Sarai approaches

Kuo tu’u tatali e kau ma’u mafai Tonga’ ki he fou atu 'a e Saikolone ko Sēlai ki he ‘otu motu tokelau ‘o Tonga’. Ne ‘aho ‘e ua hono haha ‘e he Saikolone Katekōlia Ua’ ni ‘a Fisi ‘i he ‘aho ‘e ua pea ‘oku ‘amanaki ke ne ‘i Tonga he konga ki mui ‘o e ‘aho ni’ pea mo ‘apongipongi.

By RNZ. RNZ news is shared with Kaniva by arrangement. Tongan authorities are on standby as tropical cyclone Sarai heads towards the outer islands. The category two storm has been battering Fiji for more than two days and is expected to start affecting Tonga later today and tomorrow. Two people have died during Sarai in…


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in