TAC Chair accused of mudslinging against PTOA members following ‘threat’ to kill Tonga PM complaint

Tukuaki’i ‘e he kau PTOA ‘a e sea ‘o e Tonga Advisory Council Melino Maka ki he feinga fakangalikovi’i kinautolu hili ‘ene launga ki he kau polisi ‘o tukuaki’i ne ‘i ai e fakamanamana ke fakapoongi ‘a e palēmia’ Pōhiva Tu’i’onetoa mo ‘Etuate Lavulavu ‘i Nu’u Sila. Pehē ‘e ha fakamatala ‘a Maka ‘i he Feisipuka’ ne ne ma’u ‘a e lāunge mei he tokolahi e komiunitii’ tokua ‘enau hoha’a ki he fakamanamana ko eni’. ‘Oku pehe ‘e he tokolahi ko e fakakata ‘eni ia ‘a e tokotaha ko Moana Fameitau ‘i he Feisipuka ka kuo tagged ia ‘e Maka ke poupou’i’aki ‘ene tukuaki’i e kau tui temokalati. Ko e konga e pousi ‘a Fameitau ‘oku pehe ne ‘i ai ‘enau fakataha ke fakapoongi ‘a Pohiva Tu’i’onetoa mo Lavulavu’. Kuo pehe mei he PTOA ‘oku ‘ikai mēmipa ‘a Fameitau pea ne te’eki ke nau fakataha tu’o taha. Kaekehe ne fakatokanga ‘a Maka ia ki he PTOA kau ki he launga’ ni pea kuo ‘ohofi ai ‘e he tokolahi ‘a Maka he Feisipuka mo ‘ekea ko hai ko ā he komiunitii’ ‘oku ne fakafofonga’i. ‘Oku tui ‘a e tokolahi ko e Tonga Advisory Council ‘oku ‘ikai ko ha sino ngāue ia ‘oku mo’ui mo ne fakafofonga’i ‘a e komiunitī Tonga ‘i Nu’u Sila pea ‘oku ‘ikai tonu ke fa’a lea mai ‘a Maka ‘i he mitia ‘o tala ko e loto ia ‘o e komiuniti Tonga’.


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in