Minister warns of global warming, praises IMO for supporting women in maritime industry and promoting sustainability

  Tukupā ‘a Tonga ke hokohoko atu hono fatongia ki hono paotoloaki e lao fakavaha’apule’anga ki tahi’. Ko ha fakataha ‘eni ne kau atu ki ai ‘a e Minisitā ki he Ngāue Lalahi 'a e Pule'anga, Malini' mo e Takimamata', ‘Akosita Havili Lavulavu. N ene toe fakatokanga foki ki he fakatu’utāmaki e vela ange ‘a e ‘ea m one fakavikiviki’i e Kautaha Fakavaha’apule’anga ki Tahi ki he ngāue ki hono fakalao’i ‘o e falesio’ata tō’anga ngoue.

  Sponsored Tonga was committed to carrying out its responsibilities under international maritime law, Minister for Infrastructure and Tourism ‘Akosita Havili Lavulavu said today. The Minister also warned of the dangers of global warming and praised the International Maritime Organisation for regulating greenhouse has emissions in shipping. She also praised the role of women in the…


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in