Government asks travelers to hold off until vaccines arrive; primary schools remain closed

Kuo tuku atu ha tohi mei he pule’anga Tonga ki he kakai ‘oku ‘amanaki folau ki muli ke ki’i fakatatali ‘oleva ke a’u ki he uike kaha’u kae ‘oua leva kuo a’utaki hake ‘a e faito’o ha toe faito’o ki he mīsele’. Kuo ‘i ai ‘a e ngaahi pena mo e papa kuo tohi he lea ‘Ingilisi mo e Tonga’ ‘o fokotu’u he ngaahi mala’evakapuna fakavaha’apule’anga’ kau ai ‘a e Vava’u. Mahino pe kuo holo e lahi ‘o e toenga faito’o ‘i Tongatapu’ he’ene tu’u he taimi ni’.

The Tongan government has written to people intending to travel overseas, asking them to hold off until next week when  more vaccines are expected to arrive. Airport banners in Tongan and English have been created and are being distributed to all airports that cater for international flights, including Vava’u (flights to/ from Samoa and Fiji)….


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in