Good Samaritan heartbroken while reaching out to ‘terminally ill’ family

0

LOVE IS THE KEY TO EVERYTHING YOU DO Nofo au fifili kihe ngaahi ngaue fakaofo 'ae 'Otua vaka mai he vitio ne tukuange atu 'anepo fekau'aki moe ki'i 'a'ahi namau fakahoko kihe taha ki'i famili koe taha ia he polokalama 'oku mau fakahoko he ta'u kihe ta'u kihe ngaahi famili tukuhausia mo masiva.Koe fakatalanoa moe fa'e 'a Meleane na'a ne feinga ke fakama'uma'u hono lo'imata ke 'oua temau 'ilo'i kae 'ikai lava ke mapukepuke mau 'asi atu 'ikai ha maheni 'e taha ka koe Laumalie 'oku tofa pe ia 'ae hala kemau afea ai lotofale 'ae famili ni Pea koe ngaahi tokoni 'eni 'ohovale pe finemotu'a ia he tatangi 'ae telefoni koe ta mei Australia ke ma'u puha moa 'e 2 'ikai ha Pa'anga ka koe ki'i puha moa pe kenau ma'u me'atokoni mei ai.'Oku fakafiefia pea fakamafana koe feongo'i'aki 'ae 'ofa 'ae Tonga neongo 'ikai ha felalave'i 'e taha Kae fakafeta'i ne fai hotau fakafehokotakinga 'ehe ki'i tamasi'i 'amanaki fakamanatua hono 'aho fa'ele'i 'ihe 'aho 25 Tisema.Pea kou lahi 'ae fema'u 'ae fika telefoni he 'ikai toe toloi ki 'apongipongi 'ae lele ki Ha'alalo ka koe tuku pe 'ae Lotu 'e fai e palavi atu kiai kihe famili ke 'eke 'ae ngaahi me'a 'oku fema'u

Posted by Patimiosi Ngungutau on Saturday, November 9, 2019

A father has suffered a stroke, his wife’s left leg was amputated, and one of their daughters was paralysed.

Their eldest daughter Meleane, 13, has left school to look after them.

This is the family of Sēsili and Maile Pāhulu of Ha’alalo.

It is understood the family often received financial donations from neighbourhood in exchange for chores done by Meleane.

This was the only source of income for the family who had been for years relied pretty much on people’s donations.   

Patimiosi Ngūngūtau of the Pakipaki Mā charitable service said they met the family last week.

The service, which operated by the Felafoaki Facebook group allocated $2000 to buy groceries for six families including the Pāhulu family.

Ngūngūtau has uploaded video clips and photos of their meetings to Facebook.

He wrote that he had a broken heart when he saw the way how the family live.

He told Kaniva news he received several calls from overseas asking for the family’s telephone number and address, after he shared the video and photos on Facebook.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here