Fly Niu boss says he expects airline to be running services in Tonga by end of year

'Oku 'amanaki ke puna 'fakalotofonua 'a e kautaha vakapuna Fly Niu 'i Tonga 'i Tisema, ko e vave taha ia 'i he'ene tu'u he taimi ni' fakatatau ki he'enau palani ngāue'. 'E ua'aki 'eni e kautaha vakapuna Real Tonga. 'Oku tatali mai 'a e pule'anga' ke fakahū ange leva 'enau kole laiseni' hili 'eni ha fakataha 'i Tonga 'a e Fly Niu mo e Tokoni Palēmia' he uike kuo 'osi'. Na'e 'i ai foki e manavasi'i 'a e Fly Niu ko 'enau tui ne kei tu'u e polisī ke taha pe kautaha vakapuna fakalotofonua' Ka ne toki fakamahino heni 'i he'enau fakataha' ne 'osi to'o 'e he pule'anga 'o Tu'ivakanoo' 'a e polisiī ko ia' 'i he taimi ne nau 'omai ai ki Tonga 'a e vakapiuna mei Siaina MA60 'o taumu'a ke na fe'auhi mo e kautaha vakapuna Nu'u Silal ne ne fakahoko e fepuna'aki fakalotofonua' he 'aho ko ia', ko e Chattams.. Ka ne hoko foki e tu'uta 'a e vakapuna Siaina' ni ia 'i Tonga ke foki mai ai e Chattams ia ki Nu'u Sila' ni.

Fly Niu CEO ‘Atu Fīnau says he expects the airline to be flying in Tonga by December. He told Kaniva news the government was expecting him to submit his airline license application as soon as he could. Fīnau, who met with the Deputy Prime Minister in Tonga last week, said the airline would need three…


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in