Ban on ‘Atenisi Institute recruiting students is illegal, Lord Chief Justice Whitten rules

  Kuo tu’utu’uni e fakamaau’anga lahi’ ‘o pehe ne ta’efakalao hono ta’ofi ‘e he Poate Ma’umafai ‘a Tonga ki hono fakangofua ke foaki ha ngaahi tohi fakamo’oni ako hono fakahū ‘e he ako’anga ‘Atenisi’ e fānau ako’. Kaekehe ne ‘ikai tali ‘e he fakamaau’anga’ ‘a e kole mei he ako’anga’ ke ne fakahā ‘oku ‘ikai ha mafai ‘o e poate’ ke ne tu’utu’uni ‘o tala ki he ako’anga’ ‘a e fiema’u ke a’usia kae toki lava ‘o foaki ha’ane ngaahi mata’itohi.

  The Supreme Court has declared that the Tonga National Qualifications and Accreditation Board’s ban on the ‘Atenisi Institute recruiting students is unlawful. However, the court rejected an application by the Institute for a declaration that the Department had no authority to require it to meet its requirements for accreditation. The declaration is the latest step…


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in