Pumice raft at sea after underwater eruption near Tonga

  ‘Asi ha fu’u tu’oni maka fōfō’anga ofi ‘i Tonga hili ‘eni ha mapuna ‘a ha mo’ungaafi he konga ki mu’a ‘o e māhina ni’. ‘Osi mei ai ha uike ne a’u e lahi e mafola ‘a e maka tēkina’ ni ‘o liunga ua he lahi ‘o e kolo ko Manhatan ‘i Niu’ioke. ‘Oku pehē ne fakatokanga’i ‘a e mo’unga afi ne puna ko ‘eni ‘e ha kau folau ‘iote he Tokelau ‘o Tonga ofi ‘i ‘Aokosi ‘aho 9.


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in