Photo of PM Pōhiva and PM Bainimarama in Tuvalu triggers joke about Fijian rebellious colonel Ratu Mara

  Kuo 'asi hake 'a e tā e ongo palēmia' 'o Tonga mo Fisi 'i he mītia fakasōsiale pea kuo fakakata ai e kau Tonga' 'o pehē ko hono 'eke ange 'ena 'e Frank Bainimarama kia 'Akilisi pe ko fē 'ene sōtia hola ko ia ko Lieutenant-Colonel Ratu Tevita Uluilakeba Mara. Ne tukuaki'i 'a Mara ki hono teuaki liukava'i e pule'anga 'o Bainimarama he 2011 pea lolotonga 'ene tali hopo 'i Fisi' kuo tau atu ha vaka 'a e tautahi Tonga 'o kaiha'asi fakapulipuli hake ia ki Tonga. Pea 'oku ne kei nofo hūfanga ai 'i he fale 'o e tu'i'. Na'e hoko ai ha vālau tu'u he ongo fonua pea ui ai 'a Bainimarama ki Tonga ke fakafoki hake 'a Mara ki Fisi ka ne 'ikai. Ko e kāsini pe foki 'o e tu'i 'a Mara 'a ia 'oku na tautehina kui. Fakatatau ki he ngaahi ma'u'anga tala kehekehe kuo hoko 'a Mara ko e fakafofonga kelekele 'a e tu'i'.

  A photo of Prime Minister ‘Akilisi Pōhiva and Fijian Prime Minister Frank Bainimarama has triggered online jokes about the pair discussing the whereabout of Lieutenant-Colonel Ratu Tevita Uluilakeba Mara. Mara took refuge in Tonga after he was accused of trying to overthrow the Bainimarama government eight years ago. The photo also featured the PNG Prime…


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in