Modern upgrades to airport terminal resolves years of passengers’ complaints, says Deputy PM

Kuo 'asi ha fakalelei fakaonopooni pea lahi 'aupito 'i he tū'uta'anga pāsese ki he mala'e vakapuna fakavaha'apule'anga Fua'amotu' pea ko e ngāue 'eni 'a e pule'anga ke solova ha lāunga kuo 'i he ta'u 'e 5 mei he kau pāsese' koe'uhi ko e 'efi'efi 'a e teminolo' kae 'alu ke lahi ange kau pāsese'. Fakatatau ki he Tokoni Palēmia' Sēmisi Sika ko e fakalelei ko 'eni' 'oku mei liunga tolu 'i he lahi 'o e loto teminolo motu'a' 'o lele mei he holouei', 'imikuleisini', kasitomu, ma'u'anga uta', seki'ini' pea pehē ki he loki mavahe'anga ki vakapuna'.


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in