Lord Chief Justice warns case will not proceed unless Tongasat pays security for costs by November 1

Fakatokanga e 'Eiki Fakamaau Lahi' 'e 'ikai hoko atu e Tangi 'a e Tongasat kapau 'e 'ikai ke ne totongi e pa'anga malu'i 'e $35,000 ne fiema'u mei he 'Eiki Palēmia mo 'ene loea'. 'E hoko atu e tangi ko 'eni 'i he 2020 hili e tu’utu’uni ‘a e ‘Eiki Fakamaau Lahi’ na’e ta’efakalao hono ‘ave ‘e he pule’anga’ ‘a e $90 miliona Tonga ko e tokoni ‘a Siaina ki he fonua’ ma’a Pilinisesi Pilolevu mo ‘ene kautaha sateliate’. Na’e fakahū atu leva ‘e he Tongasat ha’ane tangi ‘o pehē kuo’ ne toki ma’u hake ha’ane ngaahi fakamo’oni fo’ou hili e hopo’ ke poupou'i ene taukave ko e pa'anga tokua pe 'eni ma'a e Tongasat. Ka kuo mahino foki ne ‘oatu ‘a e fakamo’oni ko ‘eni ke vakai’i pea fakata'e'aonga'i ia 'e he fakamaau tangi. Pehē 'e he fakamaau’anga’ ko hano tali ‘o ha toe fakamo'oni fo'ou ‘e tu’unga pe kapau na'e 'ikai ke faingamālie ke ma'u e ngaahi fakamo'oni ko ia' 'i he 'uluaki hopo', pe ko e ngaahi fakamo'oni ko ia', 'e 'i ai ha' toe makatu'unga lelei ke ne liliu e tu'utu'uni ne 'osi fai'. Pehē ‘e he fakamaau’anga na’e ‘i Tonga pe kau tangata ko ‘eni kuo pehē mei he Tongaast ko e kau fakamo’oni fo’ou’ pea ikai faingata'a ke nau fakamo'oni he taimi ne fai ai ‘a e ‘uluaki hopo’.

The Supreme Court has ordered Tongasat to lodge TP$35,000 with the court by November 1 as a security against further costs in the case. Lord Chief Justice Paulsen warned that the case, which will now continue into 2020, would not proceed any further if the payment was not made. Lord Chief Justice Paulsen, in what…


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in